Polityka prywatności

Polityka prywatności na blogu bywalec życia - marek cabak
 Bywalec Życia 2018 © by Marek Bartłomiej Cabak

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA BLOGA „BYWALEC ŻYCIA”. 

 

update z dnia 03. 03. 2020 r. 

update z dnia 18. 10. 2019 r. 

Niniejsza polityka prywatności powstała, aby opisywać zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informować o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania bloga „Bywalec Życia” pod adresem „www.bywaleczycia.pl” 

§1 Definicje

 1. Administrator – właściciel bloga, Marek Bartłomiej Cabak, zamieszkały we Wrocławiu. Kontakt mailowy: „mbcabak@gmail.com”.
 2. Blog – blog dostępny pod adresem „www.bywaleczycia.pl”, WordPress, domena i hosting w serwisie OVH. 
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z bloga.
 4. Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, ponadto mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny Użytkownika. 

§2 Dane osobowe

I Przetwarzanie danych.

 1. Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany §1 pkt 1.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadającym zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na blogu.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika. 

II Podanie danych przez Użytkownika.

4a. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne.

4b. Niewyrażenie zgody na podanie danych osobowych przez Użytkownika może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcjonalności bloga.

III. Gromadzenie danych przez Administratora.

 1. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione za pomocą narzędzi udostępnionych przez Blogger WordPress.
 2. Administrator nie udostępnia danych przekazywanych mu przez Użytkowników jakimkolwiek innym podmiotom trzecim.
 3. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż do zamknięcia bloga.

IV Podstawa prawna przetwarzania danych.

 1. Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

V Uprawnienia Użytkowników.

 1. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 7, w tym w szczególności do:
 1. prawa żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania;
 2. prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 3. prawo do przenoszenia danych;
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora.

§3 System komentarzy

 1. Blog korzysta z wewnętrznego systemu komentarzy WordPress Comments – wp Discuz (Wersja 5.3.5)
 2. Użytkownik zostawiając komentarz na blogu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowe przez „Disqus” zgodnie z jego polityką prywatności.
 3. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na blogu, ale przechowywane na platformie „Disqus”.
 4. Administrator nie administruje danymi Użytkownika koniecznymi do pozostawienia komentarza. 

§4 Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w określonych celach.
 2. Cel 1 – zapewnienie prawidłowego działania bloga.
 3. Cel 2 – dostosowanie zawartości strony do Użytkownika Bloga.
 4. Cel 3 – dla analizy ruchu na blogu.
 5. Cel 4 – w kontekście marketingowym.
 6. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

6 a. Dokonanie przez Użytkownika opisanej powyżej czynności może prowadzić do utrudnienia w korzystaniu z bloga. 

§5 Pozostałe technologie

 1. Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na swoim blogu technologie śledzące działania przez niego podejmowane w ramach jego aktywności na Blogu:

a. kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki Bloga.     

§6 Posty sponsorowane

 1. Na Blogu zamieszczane są posty sponsorowane, w ramach formatów: opinii i publicystycznego. 
 2. Posty sponsorowane zamieszczane są na blogu wyłącznie w celach marketingowych.